Facility manažment

Facility manažment

Rastúce nároky na kvalitu, efektivitu výroby a poskytovaných služieb nútia každú spoločnosť neustále inovovať, zdokonaľovať svoje procesy a optimalizovať náklady. To bol dôvod, prečo spoločnosť KOOR rozšírila od roku 2016 ponuku svojich služieb prostredníctvom dcérskej spoločnosti KOOR Facility o ponuku facility manažmentu. Vzniknuté projektové tímy manažované ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach facility, sú schopné v mene klienta efektívne riadiť celkový životný cyklus takmer každej budovy.

Spoločnosť KOOR Facility má ambíciu byť stabilnou a spoľahlivou spoločnosťou, ktorej prioritnou úlohou je byť pre svojho zákazníka spoľahlivým a serióznym partnerom s dôrazom na jeho požiadavky a kvalitu pracovníkov vykonávajúcich pre neho služby. Dlhoročné skúsenosti materskej spoločnosti KOOR s vyhľadávaním efektívnych riešení v oblasti znižovania nákladov pomocou rôznych úsporných projektov, ktoré sú overené u mnohých zákazníkoch, úplne napĺňa jedno z hlavných poslaní spoločnosti KOOR Facility u zákazníka, a to znižovanie jeho prevádzkových nákladov.

Facility manažment zabezpečuje najmä technickú správu objektov a integráciu všetkých služieb facility manažmentu podľa požiadaviek zákazníka. Technická správa sa zameriava na servis, revízie a investičné projekty technologických zariadení budov. Okrem týchto činností ponúkame komplexné služby v oblasti upratovania, stráženia objektov, služieb recepcie a exteriérovej údržby.

V rámci firemného know-how skupiny KOOR je ponuka služieb rozšírená o profesionálnu analýzu spotrieb a ostatných nákladov na energie s cieľom navrhnúť organizačné a technické opatrenia zamerané na dosiahnutie úspor, optimalizáciu nákladov a zvýšenie energetickej efektívnosti. Ďalšou službou je poskytovanie stavebného a technologického poradenstva vrátane dohľadu nad investičnými projektami.

Svetový trend ohľadne minimalizácie energetickej závislosti a nárastu počtu „zelených budov“ vedie k nutnosti zmeny prístupu k výstavbe a prevádzke budov. Počet budov, ktoré na Slovensku z roka na rok získavajú certifikáty udržateľnosti budovy (BREEAM / LEED / DGNB), kontinuálne rastie. Spoločnosť KOOR Facility sa snaží aktívne a flexibilne pristupovať k týmto výzvam, identifikovať potreby svojich klientov a efektívne ich riadiť.

Ponuka služieb:

1. Odborné prehliadky a skúšky
1.1. Elektroinštalácie a elektrické zariadenia
1.2. Zdroje tepla
1.3. Plynové zariadenia
1.4. Zdvíhacie zariadenia
1.5. Tlakové zariadenia
1.6. Protipožiarne systémy EPS, ZODT
1.7. Zabezpečovacie systémy EZS, SKV, PTV
1.8. Požiarnotechnické zariadenia

2. Údržba a opravy
2.1. Vzduchotechnika a klimatizácia
2.2. Stavebné úpravy
2.3. Inštalatérske práce
2.4. Zámočnícke a stolárske práce
2.5. Meranie a regulácia
2.6. Voda, plyn a kanalizácia

3. Energetické služby
3.1. Energetický audit a certifikácia
3.2. Overenie hospodárnosti
3.3. Energetické poradenstvo

4. Ostatné služby
4.1. Upratovanie
4.2. Letná a zimná údržba
4.3. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
4.4. Odpadové hospodárstvo
4.5. Recepcia

3D modely

Inovácie sú nám blízke, vidno to aj na procese prípravy našich projektov. Pracujeme s 3D modelmi inštalácií, ktoré umožňujú rôzne rezy a pohľady v akomkoľvek uhle. Hlavnými benefitmi pre nás i našich klientov sú: presný výkaz výmer, bezkolízne ťahanie rúr a sietí, ale aj minimalizovanie práce naviac a navyšovanie rozpočtu. V 3D schéme sa vieme priblížiť na úroveň jednotlivých častí, pri ktorých sú uvedené informácie o danom prvku, čo uľahčí prevádzku systému a odstraňovanie prípadných porúch.

3D model bol vytvorený pomocou BIM modelového programu (Revit).

Chcete dostávať novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ