Fotovoltické systémy

Fotovoltické systémy

Realizovaná FVE

36 objektov

celkový výkon 466 kWp

Pre zákazníkov ponúkame kvalitu garantovanú modernými  technológiami s nepretržitým monitoringom. Riešenia aplikujeme formou inštalácie zariadení obnoviteľných zdrojov energie, rekonštrukciou starých kotolní alebo výstavbou nových zdrojov tepla v nových, alebo revitalizovaných budovách. V kombinácií s novými technologickými zariadeniami zabezpečujeme aj výmenu okien a zateplenie budov, čo zákazníkovi prináša uspokojivé výsledky dosahovaných úspor.

Cieľom je, aby v rámci analyzovanej budovy došlo k výraznej úspore nielen v budúcej výrobe tepla, ale aj v jej spotrebe. Pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov úspor pre zákazníka navrhujeme komplexné riešenie, ktoré je vytvorené na základe získaných informácií o konštrukcií budovy, spotrebe tepla, teplej vody, stave rozvodov médií a používaných režimových opatrení.

Fotovoltické systémy

Pri projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam, kde to je technicky a legislatívne možné, zvažujeme možnosti použitia fotovoltických systémov. Hlavnou myšlienkou je, aby všetka vyrobená energia bola spotrebovaná na danom mieste a tým prispela k energetickej samostatnosti daného objektu.

Pre spoločnosti s veľkou spotrebou energie poskytujeme inštalácie veľkých on-grid fotovoltických elektrární, kde dbáme na správny návrh veľkosti kapacity FV elektrárne tak, aby všetka vyrobená elektrina bola spotrebovaná v objekte, bez prietokov do distribučnej siete.

Pre objekty bez možnosti pripojenia na distribučnú sieť elektrickej energie inštalujeme ostrovné fotovoltické elektrárne s možnosťou pripojenia elektrocentrály alebo veternej turbíny. Systém funguje autonómne a to aj v prípade, keď nie je dostatočný osvit fotovoltických panelov a kapacita batérie klesne pod nastavenú hodnotu, systém automaticky naštartuje elektrocentrálu a dobije batérie.

Zariadenia fotovoltických elektrární spolu s batériovými systémami vedia plniť aj funkciu záložnej UPS, dokážu napájať osvetlenie v garážach, spoločných či verejných priestoroch.

Celý návrh systému je individuálny a realizovaný presne podľa potrieb zákazníka. Popri návrhu riešenia zabezpečujeme aj profesionálnu montáž, servis a údržbu.

Pri návrhu technológie fotovoltických elektrární využívame najmodernejšie softvéry a pre dosiahnutie najoptimálnejšieho riešenia vykonávame dlhodobé meranie spotreby a kvality siete u zákazníka a vychádzame z dlhodobých spotrieb elektrickej energie na odbernom mieste.

Samozrejmosťou pri všetkých systémoch fotovoltických elektrární je diaľkový monitoring s vizualizáciou, diagnostikou a nastavením systému – aplikácia do mobilu alebo počítača.

Pri našich projektoch fotovoltických elektrární je aj možnosť voľby zákazníka, či si fotovoltickú elektráreň odkúpi priamo, alebo využije niektorý zo spôsobov financovania, nakoľko rôzne možnosti financovania ponúkajú zákazníkom možnosť rozhodnúť sa podľa vlastných požiadaviek v oblasti účtovného a daňového hľadiska. Našim zákazníkom ponúkame nasledovné možnosti financovania:

  • Priamy predaj na faktúru so splátkovým kalendárom – zákazníkovi je vystavená faktúra na technológiu už vo vyššej hodnote zohľadňujúcej dlhodobú splatnosť. Zákazník sa stáva vlastníkom technológie hneď pri prevzatí a faktúru spláca na základe splátkového kalendára vystaveného na dohodnutú dobu.
  • Operatívny leasing (nájom) – technológia je zákazníkovi prenajatá na dohodnutú dobu. Technológia ostáva našim majetkom a zákazník platí nájomné na základe pravidelne vystavených faktúr. Po ukončení prenájmu má zákazník možnosť odkúpiť technológiu za zostatkovú hodnotu.
  • Finančný leasing – zákazník platí splátky na základe splátkového kalendára v ktorom je zvlášť vyčíslená istina a úrok. Zákazník v tomto prípade účtuje a odpisuje technológiu počas celej leasingovej doby a po skončení leasingu sa automaticky stáva vlastníkom technológie.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ