Interiérové osvetlenie

Interiérové osvetlenie

Pre zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie kvality osvetlenia ponúkame riešenie formou výmeny starých svietidiel za nové LED svietidlá s najnovšou technológiou, dizajnom a možnosťou riadenia príkonu. LED svietidlá navrhneme a vyrobíme v zmysle platných noriem pre dané priestory, eventuálne návrh upravíme podľa špecifických požiadaviek klienta a celú realizáciu pripravíme pre zákazníka na kľúč.

Možnosťou voľby zákazníka je zriadenie web dispečingu s automatickým (v závislosti od prídavku denného svetla) a manuálnym riadením svetelnej sústavy a integrovanie núdzového osvetlenia únikových ciest do vybraných LED svietidiel. Ďalším benefitom je meranie a vyhodnocovanie spotreby a ostatných parametrov novej LED svetelnej sústavy na platforme eIoT.

K technickým riešeniam a finančným možnostiam zákazníka máme individuálny prístup a ponúkame financovanie formou garantovanej energetickej služby a zmluvy o energetickej efektívnosti.

Priemyselné osvetlenie

Modernizácia priemyselného osvetlenia na LED technológiu s riadením príkonu v závislosti od prídavku denného svetla môže priniesť úsporu až 50 až 90 percent, v závislosti od parametrov existujúcej osvetľovacej sústavy.

Osvetlenie pre súkromný a verejný sektor

Modernizácia interiérového osvetlenia na LED technológiu pre školy, ostatné vzdelávacie zariadenia, domovy sociálnych služieb, nemocnice, kancelárske a ostatné priestory pre súkromný sektor, štátnu a verejnú správu prináša úsporu približne 55 percent nákladov na svietenie v budove. LED osvetlenie navrhujeme pre všetky priestory v zmysle parametrov STN pre dané priestory a s ohľadom na účel osvetľovaného priestoru.

Interiérové osvetlenie je možné doplniť o systém biodynamického riadenia, ktorý podporuje biodynamiku hormonálneho správania sa človeka počas dňa – pomáha zvýšiť bdelosť a sústredenie, čím prináša vyššiu efektivitu práce a človeku dodáva dobrý pocit v priestore.

LED osvetlenie s integrovaným UVC systémom dezinfekcie povrchov a vzduchu proti vírusom je systém LED osvetlenia, v ktorom je integrovaný germicídny UV-C systém s priamym žiarením (v čase bez prítomnosti osôb), alebo nepriamym žiarením (počas prítomnosti osôb) so systémom riadenia. Daný systém je bez tvorby ozónu s meraním a vyhodnocovaním CO2 a VOC, ktorý využíva senzory prítomnosti a pohybu, senzory CO2, VOC a intenzity osvetlenia. Tento systém zabezpečuje riadené a biodynamické osvetlenie, priestory bezpečne dezinfikuje a zároveň cez nástenný tablet resp. WEB aplikáciu upozorní osoby v danom priestore na zvýšené hladiny CO2 a VOC.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ