Bytové domy

Bytové domy

Spolupráca s developermi a správcami

KOOR poskytuje svoje služby najmä formou garantovaných energetických služieb (EPC – Energy Performance Contracting) alebo energetického kontraktingu (ESC – Energy Supply Contracting). Developerom ponúkame aj možnosť partnerstva.

Bezručova Residence

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu z konca 30. rokov minulého storočia

Riešenie

 • Centrálny zdroj tepla – 4 kotly o celkovom výkone 1,2 MW so 100 percentnou zálohou
 • Centrálny zdroj chladu – tepelné čerpadlo voda-voda
 • Vysoký technologický štandard riešenia
 • Smart-metering, eIoT
 • Súčasťou kontraktu je záväzok dodať 2000 MWh tepla a 115 MWh chladu
 • Celková investícia spoločnosti KOOR – 750 tisíc eur bez DPH – bude splácaná vo forme energetickej služby počas obdobia 15 rokov s opciou na ďalších 15 rokov

Polyfunkčný objekt Bezručova Residence bol nanovo zrekonštruovaný v roku 2019 a súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nového zdroja tepla – kotolne, pre objekty Bezručova 3 a Bezručova 5. Spoločnosť KOOR, na základe údajov o spotrebách od developera, navrhla technické riešenie, vytvorila realizačný projekt, ktorý bol zapracovaný do projektu developera, a následne ho vo vysokom technologickom štandarde zrealizovala. Súčasťou realizovaného riešenia je aj vytvorenie MDS (miestnej distribučnej sústavy) elektrickej energie s diaľkovým odpočtom.

Spoločnosť KOOR prevádzkuje centrálny zdroj tepla pozostávajúci zo 4 kotlov, ktorý je rozdelený na dve sekcie, jedna pre rezidenčné priestory a druhá pre komerčné. Inštalované kotly majú sto percentnú zálohu – v prípade výpadku technológie alebo v prípade poruchy jedného z kotlov je schopný okamžite fungovať druhý kotol, ktorý zabezpečí plnohodnotnú prevádzku v celkovom požadovanom sto percentnom inštalovanom výkone. Do riešenia boli z pôvodného projektu implementované aj štyri studne, ktoré sa nachádzajú v suteréne objektu a slúžili na odčerpávanie spodnej vody. Napojením tepelných čerpadiel voda-voda sa využívajú na chladenie objektu.

V objekte Bezručova Residence je integrovaný diaľkový smart metering – eIoT, ktorého úlohou je cez dispečing spoločnosti KOOR v reálnom čase sledovať, vyhodnocovať a následne spracovávať informácie o spotrebách energií. Na základe týchto informácií je spotreba energií aktívne riadená s cieľom jej zníženia, resp. optimalizácie.

Rínok Rača

9 rezidenčných objektov s polyfunkciou a jeden čisto polyfunkčný objekt

Riešenie

 • Spoločná partnerská entita s developerom
 • 3 kotolne, celkový inštalovaný výkon – 2,7 MW
 • Malá fotovoltická elektráreň – výkon 200 kWp
 • Batériové úložisko (pripravované doplnenie na základe údajov reálnej spotreby)
 • 8 nabíjacích staníc
 • Smart metering, eIoT
 • Celkové investičné náklady presiahnu 1,85 milióna eur bez DPH

Na projekte Rínok Rača vytvoril KOOR spoločnú partnerskú entitu s developerom projektu, spoločnosťou BENCONT DEVELOPMENT. Táto novovzniknutá spoločnosť zabezpečila pre 9 rezidenčných objektov s polyfunkciou a jeden čisto polyfunkčný objekt výstavbu tepelného hospodárstva a kompletnej MDS (miestna distribučná sústava) elektrickej energie s dvoma trafami. Vďaka tomu sa do prevádzky jednoduchšie implementoval aj obnoviteľný zdroj energie vo forme fotovoltickej elektrárne. Prevádzkovateľom týchto sústav bude v zmysle dlhodobej zmluvy spoločnosť KOOR.

Miestna distribučná sieť bude, na základe dát z reálnej prevádzky, v budúcnosti doplnená o batériové úložiská, ktorých úlohou je najmä optimalizovať a efektívnejšie riadiť spotrebu elektrickej energie jednotlivých objektov, znížiť ich rezervovanú kapacitu, ukladať prebytočnú energiu z fotovoltickej elektrárne, zabezpečiť stabilnú a bezpečnú rozvodnú sieť či pomáhať pri manažovaní nabíjacích staníc pre elektromobily. Batériové úložisko v budúcnosti umožní aj obchodovanie s prebytkami elektrickej energie, čo bude mať pozitívny dopad na celkovú návratnosť investície. Použitím týchto technológií bude celý projekt výrazne „zelenší“, keďže batérie mu umožnia dodávať a aj spotrebovávať viac slnečnej energie, než je obvyklé pri inštalovaní iba samostatnej fotovoltiky. Potreby e-mobility bude pokrývať 8 nabíjacích staníc s inteligentným systémom riadenia spotreby (EMS).

Aj súčasťou tohto projektu je diaľkový smart metering – eIoT. Dispečing spoločnosti KOOR bude vďaka tomu v reálnom čase sledovať, vyhodnocovať a následne spracovávať informácie o spotrebách energií a na základe nich potom aktívne riadiť spotrebu energií, optimalizovať ju.

Vzdialený monitoring energií bude taktiež aplikovaný na každú bytovú a nebytovú jednotku v areáli, čím klienti získajú komplexný prehľad o dianí a spotrebe svojej domácnosti v reálnom čase. Mobilná aplikácia majiteľa informuje nielen o priemernej spotrebe energií za zvolené obdobie, no umožní aj nasadenie domácej automatizácie o tisíce smart prvkov (bezpečnostné prvky, žalúzie, svetlá, termostaty, vysávače a pod.).

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk