Priemysel

Priemysel

Spoločnosť KOOR ponúka svojim zákazníkom z priemyselného segmentu široké spektrum riešení, vždy tak, aby sa v čo najväčšej miere znížila energetická spotreba, a zároveň zvyšoval komfort a úspora. Všetky dostupné riešenia môžu klienti hradiť vlastnými zdrojmi (predaj, prenájmom), využitím garantovanej energetickej služby alebo kontraktingu.

Služby pre priemysel

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

 • Vybudovanie alebo rekonštrukcia kotolne na mieru podľa požiadaviek a potrieb klienta s použitím najmodernejších prístupov a technológií
 • Smart monitoring 24/7
 • Správa a údržba kotolne počas celej doby trvania kontraktu
 • Vybudovanie tepelnej infraštruktúry
 • Stavebné práce (zateplenie budov, výmena okien, ..)
 • Kombinácia obnoviteľných zdrojov tak, aby sa dosahovala čo najvyššia úspora

OSVETLENIE

 • Svetelná sústava na kľúč
 • Meranie a vyhodnocovanie spotreby použitím eIoT technológií
 • Automatické riadenie osvetlenia pomocou web dispečingu
 • Interiérové osvetlenie znižujúce prevádzkové náklady a zároveň zlepšujúce kvalitu osvetlenia
  • Integrovanie núdzového osvetlenia
  • Úspora 50 až 90 percent v závislosti od parametrov existujúcej osvetľovacej sústavy
  •  Kompletná výmena na modernú LED technológiu svietenia
 • Exteriérové osvetlenie riadené na základe harmonogramu, prispôsobiteľné intenzite vonkajšieho svetla, dopravy alebo iných požiadaviek
  • Zníženie prevádzkových nákladov od 60 do 80 percent pri zvýšení svetelného komfortu
  • Možnosť kedykoľvek rozšíriť osvetľovaciu sústavu
  • Servis a údržba osvetlenia garantovaná počas celej doby kontraktu

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

Za posledné dva roky KOOR klientom nainštaloval fotovoltické panely na 36 objektov dokopy s výkonom 466 kWp. Ide o projekty z rôznych segmentov: od rodinných domov cez veľké developerské projekty a priemyselné areály či napríklad aj projekty ako je zimný štadión v Liptovskom Mikuláši alebo rybník Zdravá tatranská ryba v Poprade (ktorý je vďaka FVE energeticky sebestačný).

Poskytujeme:
 • Návrh fotovoltického riešenia tak, aby bola vyrobená energia spotrebovaná priamo na mieste
 • Možnosť vybudovania veľkej ON-GRID fotovoltickej elektrárne so zreteľom na správny návrh veľkosti kapacity elektrárne tak, aby bola vyrobená elektrina spotrebovaná v objektoch, bez prietokov do vonkajšej distribučnej siete
 • Zriadenie komplexného riešenia s batériovým systémom plniacim aj účel záložnej UPS o  Pri návrhu používame najmodernejšie softvéry, pre dosiahnutie najoptimálnejšieho riešenia vykonávame dlhodobé meranie spotreby a kvality siete
 • Pri každom FV riešení je použitý diaľkový monitoring s vizualizáciou, diagnostikou a nastavením siete (program v počítači alebo aplikácia v telefóne)

Rajec Industries, Dubnica nad Váhom

Parametre projektu

 • Realizácia fotovoltiky na mieru
 • On-grid systém
 • Celoročná úspora viac ako 20 MWh elektrickej energie
 • Kompletný monitoring elektrickej siete vizualizáciou cez FusionSolar od Huawei
 • Fotovoltické panely Amerisolar 285Wp, 80ks
 • Výkonný striedač Huawei Sun 2000 20KTL

Projekt realizovaný pre spoločnosť Rajec Industry je implementáciou modernej fotovoltickej siete. Spoločnosť KOOR bola oslovená, aby pripravila návrh úsporného ekologického riešenia. Navrhli sme projekt s využitím fotovoltiky. Po schválení projektu zo strany zákazníka sme v rámci realizácie inštalovali 80 kusov fotovoltických panelov AS-6P30 Amerisolar s výkonom 285 Wp/kus a striedač Huawei Sun 20KTL M0. Na žiadosť klienta je celý systém vytvorený bez použitia batérie, vyrobená energia sa teda

okamžite posiela do siete. Pre účely monitoringu sme využili systém FusionSolar od Huawei, na ktorom si môže klient kedykoľvek pozrieť všetky údaje o účinnosti fotovoltiky, ale aj štatistické údaje za minulé obdobia.

Celkový výkon fotovoltického systému je na úrovni 20 MWh ročne. Klient vďaka tomuto riešeniu ušetrí až 8,5% elektrickej energie v priebehu jedného roka. Projekt financoval klient, celková investícia predstavuje viac ako 29 tisíc eur.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk