Rôzne

Rôzne

Spolupráca s verejným i súkromným sektorom

KOOR poskytuje svoje služby najmä formou garantovaných energetických služieb (EPC – Energy Performance Contracting) alebo energetického kontraktingu (ESC – Energy Supply Contracting).

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Parametre projektu

 • Nový zdroj tepla tvorí kaskáda štyroch stacionárnych kondenzačných kotlov HOVAL Ultragas s tepelným výkonom 2×400 + 2×200 kW
 • Úpravu vody pre systém OPV zabezpečuje zmäkčovacia stanica Aquaterm
 • Akumulačný zásobník OPV od výrobcu Reflex má objem 1500l
 • Na jestvujúce vykurovacie telesá boli nainštalované regulačné ventily s termostatickými hlavicami Danfoss
 • Celé tepelné hospodárstvo riadi elektronický systém SCADA , • prostredníctvom ktorého je zriadený online monitoring a dispečerský dohľad 24/7

Projekt modernizácie a zvýšenia efektívnosti prevádzky tepelného hospodárstva v NÚRCH – Piešťany bol realizovaný v roku 2014. Štyri pôvodné teplovodné kotly, ktoré boli po 25-ročnej prevádzke opotrebované a morálne zastaralé, čo sa prejavovalo hlavne na znížení výkonu kotolne, už nepostačovali na kvalitné zásobovanie teplom a teplou vodou. Užívatelia pociťovali zníženie komfortu ako napr. nedokurovanie niektorých vetiev v okrajových častiach budov alebo znížením teploty teplej vody na odberných miestach. V systéme výroby a akumulácie OPV sa vytvárali usadeniny – tzv. inkrust, ktorý zvnútra poškodzoval rozvody, zanášal výmenníky a výtokové armatúry – batérie.

Výmena kotlov bola rovnako dôležitá ako inštalácia zmäkčovacej stanice pitnej vody, ktorá upravuje tvrdosť vody tak, aby sa predišlo tvorbe týchto usadenín. Staré teplovodné kotly boli nahradené novými – kondenzačnými, ktorých účinnosť sa pohybuje okolo sto percent. Nameraná účinnosť pôvodnej technológie kotolne sa pohybovala na 60-65 percentách.

Po realizácii energeticky efektívnych opatrení sa v tomto projekte vykazuje oproti pôvodným prevádzkovým nákladom úspora okolo 30 percent. Je to dostatočný rozdiel na to, aby to v priebehu desiatich rokov zaplatilo celú investíciu.

Nemocnica Svet zdravia, Galanta

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nové rozdeľovače a zberače vykurovacej vody s reguláciou a zmiešavaním
 • zmodernizovaný celý systém prípravy teplej vody
 • vybudovanie tepelnoregulačných uzlov
 • rekonštrukcia a modernizácia hlavnej výmenníkovej stanice
 • osadených 243regulačných ventilov s termostatickými hlavicami
 • projekt bol ukončený v roku 2020
 • monitorovanie spotrieb energií cez eIoT (teplo, studená voda na prípravu teplej a podružné plynové meradlá), monitorovanie vnútorných a vonkajších teplôt pomocou vlastnej meteostanice

V nemocnici v Galante KOOR realizoval projekt zameraný na modernizáciu a hospodárnosť pri správe, obsluhe a prevádzke technológie na distribúciu tepla a teplej vody. Pri návrhu riešenia projektu bolo potrebné najmä zohľadniť spôsob, akým je  areál pripojený na účinný centrálny zdroj tepla. Tým je geotermálny vrt ako obnoviteľný zdroj tepelnej energie, preto nebolo možné, vzhľadom na platnú legislatívu, uvažovať o odpojení a vybudovaní centrálnej kotolne pre areál nemocnice. Vyhodnotili sme to ako neekonomické a aj neekologické. Ostalo teda zachované a projekt GES pokryl rekonštrukciu a modernizáciu ostatných zariadení. 

Na pätách jednotlivých častí budov, kde boli prípojky z teplárne, boli nainštalované tepelnoregulačné uzly ovládané elektronickou reguláciou. Hlavná výmenníková stanica bola kompletne technicky prepracovaná a zrekonštruovaná. Pripojil na nový rozvádzač merania a regulácie. Pôvodná odovzdávacia stanica tepla nebola v dobrom technickom stave a nemala možnosť regulácie. V rámci GES projektu KOOR zmodernizoval výmenníkové stanice – boli vybudované nové rozdeľovače a zberače vykurovacej vody s reguláciou a zmiešavaním. Zároveň bol zmodernizovaný celý systém prípravy a distribúcie teplej vody.  

Celková výška úspor dosiahnutých týmito opatreniami bola taká vysoká, že postačovali aj na pokrytie investície do nového vybavenia kuchyne – všetky varné prístroje, ktoré boli pôvodne postavené na parnej technológii, boli vymenené za nové plynové spotrebiče. Zdroj pary – plynové kolty, bol následne vyradený z prevádzky. 

Zrealizované opatrenia priniesli nemocnici úspory vo výške 24 percent. 

Objekty Železníc Slovenskej republiky

Spoločnosť KOOR zrealizovala pre Železnice Slovenskej Republiky viac ako 60 projektov po celom Slovensku. Rekonštrukciou pôvodných kotolní alebo výstavbou nových zdrojov tepla v kombinácii s ďalšími navrhnutými opatreniami získali železničné stanice cenovo dostupné a vysoko úsporné riešenia.

Výpravná budova Železníc Slovenskej republiky, Prešov

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlami 3 x HOVAL UltraGas 300
 • 1 000 l zásobník na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • namontovaných 360 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 9/2014
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1Eur Železniciam SR

Železničná stanica Prešov sa nachádza na trati Košice – Plaveč – Muszyna (PL). Odbočujú z nej trate do Humenného a do Bardejova.

Objekt železničnej stanice bol zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne. V kotolni boli 3 kotly: ČKD Dukla PGV 40 s výkonom 420kW, kotol ČKD Dukla PGV 160 s výkonom 1 700kW a kotol Buderus GE615 s výkonom 820 kW, ktorý bol ako jediný v prevádzke. Z 3 zásobníkov na TÚV s objemom po 2 500 litrov bol v prevádzke len jeden.

KOOR v rámci EPC projektu v pôvodnej kotolni stavebne oddelil samostatný priestor pre inštalovanie nového zdroja tepla. V celej budove boli namontované termostatické ventily na všetky vykurovacie telesá, aby bolo možné regulovať teplotu v jednotlivých priestoroch.

Výpravná budova Železníc Slovenskej republiky, Siladice

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nový zdroj tepla s tepelnými čerpadlami DAIKIN Altherma HT 2 x 16 kW-žiadne spaliny a emisie CO2 pri prevádzke
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 09/2013
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1 Eur Železniciam SR

Železničná stanica Siladice sa nachádza na trati Leopoldov – Sereď – Galanta. Objekt bol pôvodne zásobovaný teplom z teplovodnej kotolne na tuhé palivo – čierne uhlie alebo koks. V kotolni sa nachádzal jeden kotol Viadrus U26 s menovitým výkonom 40 kW. Prísun paliva a odškvarovanie robili zamestnanci manuálne. Celková účinnosť výroby tepla sa pohybovala na úrovni 72 %.

KOOR v rámci EPC projektu navrhol a zrealizoval nový zdroj tepla – vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch – voda. Vonkajšie jednotky boli umiestnené na fasáde objektu, vnútorné jednotky v priestoroch bývalého skladu. Pre potreby objektu boli použité 2 tepelné čerpadlá, každé s výkonom 16 kW. Ich prevádzka je plne automatická s online výstupom prevádzkových stavov na dispečing KOOR.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk