Hodnoty

Hodnoty

UDRŽATEĽNOSŤ A EFEKTIVITA

Dlhodobú udržateľnosť dosahujeme tvorbou kvalitných a efektívnych riešení.

Zlepšujeme efektivitu vnútorných procesov a dbáme na zelenosť fungovania spoločnosti.

INOVATÍVNOSŤ

Sme lídrom v energetických riešeniach, ktoré sú jedinečné a inovatívne.

Neustále vylepšujeme to ako pracujeme a tvoríme.

SPOLUPRÁCA

S klientami a dodávateľmi tvoríme jeden tím.

Ochotne spájame svoje sily a vedomosti v rámci tímu, aby sme sa dokázali posúvať vpred.

SPOĽAHLIVOSŤ

Plníme dohody a garantujeme bezpečné a spoľahlivé riešenia.

Vo firme vytvárame bezpečné a stabilné prostredie. Spoliehame sa jeden na druhého.

ĽUDSKOSŤ

Sme spoločensky zodpovedná firma, uvedomujeme si svoj záväzok voči komunitám.

Tvoríme prostredie, kde staviame na vzájomnom pochopení a empatii.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk