Pre development

Pre development

Dôležitou súčasťou nášho portfólia služieb je spolupráca s developermi projektov v oblasti bývania, administratívnych budov alebo priemyslu. V týchto prípadoch spolupracujeme s developerom v roli experta na energetiku a dlhodobú udržateľnosť. Navrhujeme zdroje tepla a spôsob jeho distribúcie, zdroje chladu a vzduchotechniku, systémy riadenia, využitie obnoviteľných zdrojov a zapojenie všetkých týchto celkov do jedného systému merania a regulácie. Do spolupráce s developermi vstupuje aj investorsky, nami ponúkané riešenia dokážeme financovať a týmto uvoľniť časť zdrojov developerov plánovaných do energetiky.

Spolupracujeme tiež s investormi do nehnuteľností, ktorým poskytujeme poradenské služby v oblasti energetiky, zhodnocovania budov cez potrebné investície do technológii, príprave investičných plánov do budúcnosti a v oblasti ESG certifikácie.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

  • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
  • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
  • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk