Pre samosprávu a štátnu správu

Pre samosprávu a štátnu správu

Verejná správa sa dlhodobo trápi s nedostatkom investičných zdrojov, ktoré sú potrebné pre udržiavanie budov v prevádzkyschopnom stave. Jedným z možných riešení je realizácia takých projektov, v ktorých je splátka investície krytá z energetických úspor, teda z nákladov na energie. Pre sektor verejnej správy ponúkame riešenia postavené na využití Garantovanej energetickej služby (GES) v zmysle zákona č. 321/2014, ktorej podstatou je práve finančný model, kedy sa poskytovateľ služby zaviaže a garantuje, že dosiahnuté úspory budú postačovať na splácanie ceny diela v horizonte 10až 20 rokov.

Takýto záväzok vyžaduje od poskytovateľov GES veľmi detailne prepracovaný návrh riešenia a dostatočné skúsenosti prevádzkovaním, pretože GES obsahuje okrem iného aj záruku za funkčnosť diela počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. To znamená, že všetky náklady na opravy znáša poskytovateľ GES a vytvára to tlak na používanie overených a spoľahlivých komponentov.

Súčasťou GES riešení je aj samotné financovanie diela, ktoré znáša poskytovateľ tejto služby, aby boli tieto projekty pre prijímateľov služby rozpočtovo neutrálne. KOOR využíva viaczdrojové financovanie (vlastné zdroje, vlastný fond kvalifikovaných investorov a bankové zdroje), čo nám umožňuje uchádzať sa o veľké zákazky v segmentoch verejnej správy a súkromného sektora.

Typickými riešeniami pre verejnú správu sú rekonštrukcie zdrojov a distribúcie tepla, zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností budov, verejné a interiérové osvetlenia a využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto témy sú zaujímavé pre školské a zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, budovy úradov alebo športovísk.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

  • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
  • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
  • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk