Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Certifikáty ISO

Spoločnosť KOOR deklaruje efektívnosť, transparentnosť, produktovú a systémovú bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie formou certifikácie na základe ISO noriem.

Integrovaná politika spoločnosti

Integrovaná politika spoločnosti KOOR vypracovaná v súlade s normami manažérskych systémov ISO vyjadruje základný záväzok a pochopenie požiadaviek na integrovaný manažérsky systém a stratégiu spoločnosti, a jej primeranosť účelu spoločnosti.

Sociálne projekty

KOOR aktívne spolupracuje s niekoľkými organizáciami tretieho sektora. Najintenzívnejšia je spolupráca s občianskym združením Imobilio, a to na projekte Prvá kvapka. V rámci neho členovia Imobilia vyhodnocujú dáta z energetických zariadení, dodávajú KOORu odporúčania k prevádzke a riadeniu spotreby v budovách.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk