Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

V kombinácií s novými technologickými zariadeniami vykurovacích sústav zabezpečujeme zákazníkovi aj výmenu okien a zateplenie budov, čo výrazne pozitívne ovplyvňuje výšku dosahovaných úspor na energiách. 

Moderné plastové okno musí spĺňať náročné kvalitatívne, izolačné, bezpečnostné a dizajnérske požiadavky. Preto spolupracujeme so spoločnosťou Slovaktual, ktorej okná sú dnes značkou kvality, overenou tisíckami spokojných užívateľov na Slovensku aj v zahraničí.

V závislosti od požiadaviek zákazníka volíme vyhovujúci okenný systém z portfólia značky Slovaktual. Štandardne používané profily plastových okien sú Standard a Pasiv, oba s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, systémom vlepovaného skla a trojitého dorazového tesnenia, ktoré zaisťuje zvýšenú ochranu pred vetrom, dažďom a hlukom.

 1. Profilový systém
  Pevný a stabilný 6-komorový plastový profil s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a so stavebnou hĺbkou 85 mm. Možnosť predného alebo spodného (skrytého) odvodnenia. Variant HL aj CL je možné doplniť o hliníkový klip.
 2. Izolačné 3-sklo
  V oknách PASIV CL je možné zasklenie do šírky 48 mm, pri PASIV HL až do šírky 56 mm.
 3. Teplý dištančný rámik
  Dištančný rámik bráni unikaniu izolačného plynu z medziskleného priestoru a zároveň vniknutiu vodných pár dnu. Výrazne obmedzuje tepelné mosty a zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna.
 4. Vlepovanie skla
  Izolačné sklo je pevne zlepené s krídlom po celom obvode. To zvyšuje pevnosť a stabilitu celej konštrukcie a hodnoty tepelnej aj zvukovej izolácie. Tabuľa skla sa nedá z krídla vytlačiť von a okno je odolnejšie proti vlámaniu.
 5. Pevné stredové dorazové tesnenie
  Systém troch tesnení s pevným stredovým tesnením prispieva k vyššej tepelnej izolácii. Zvyšuje vodotesnosť okna aj v prípade hnaného dažďa. Pevná stredová prepážka bráni vypáčeniu krídla pri vlámaní a chráni kovanie pred vplyvom počasia.

Zdroj

 1. Systém troch tesnení
  Systém troch tesnení s pevným stredovým dorazovým tesnením prispieva k vysokým hodnotám tepelnej izolácie. Pevný stredový nos zaručuje vodotesnosť aj v prípade hnaného dažďa. Zároveň bráni vypáčeniu krídla z rámu pri pokuse o vlámanie a chráni kovanie pred vplyvmi počasia.
 2. Vlepované sklo
  Jedinečná technológia vlepovania skla do profilu krídla zlepšuje stabilitu krídla a môže zvýšiť tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto technológiou vyrobil už viac ako 1 000 000 ks okenných jednotiek.
 3. Profilový systém
  Konštrukčný systém so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami (Uf) a vyššou pevnosťou a stabilitou. Všetky rozmerové kombinácie profilov je možné z vonkajšej strany doplniť o hliníkový klip.
 4. Izolačné sklo
  Pre plastové okná s profilom STANDARD OL a STANDARD CL je určené izolačné dvojsklo. Do profilov STANDARD OL+ alebo CL+ je možné použiť izolačné trojsklo až do šírky 38 mm.

Zdroj

Kontaktný zatepľovací systém poskytuje obvodovým stenám nielen tepelnú ochranu, ale aj ochranu pred pôsobením poveternostných vplyvov. Hlavnou zložkou systému je tepelnoizolačný materiál, ktorý sa „kontaktne“ prilepí a ukotví k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné súvrstvie a finálna povrchová úprava. Všetky vrstvy systému sa pritom aplikujú priamo jedna na druhú (kontaktne) bez vzduchových medzier. Na trhu je množstvo systémov od rôznych výrobcov a i keď sú skladby a postupy montáže veľmi podobné, líšia sa vlastnosťami jednotlivých materiálov. Najvýraznejší rozdiel je v použitom izolante, z ktorého plynú aj odlišnosti v kotvení a jeho tepelnoizolačných vlastnostiach. Preto zatepľovací systém volíme v závislosti od požiadaviek zákazníka, nárokov na technické vlastnosti, odolnosť, ale aj estetickú stránku fasádneho zatepľovacieho systému.

Okrem zateplenia obvodového plášťa je veľakrát nutné zatepliť aj strešnú konštrukciu, cez ktorú sú tepelné straty objektu najvýznamnejšie. V tomto prípade systém zateplenia volíme v závislosti od typu konštrukcie a je individuálny u každého zákazníka.

Výhodou je, že zákazník nemusí disponovať žiadnym investičným kapitálom, ale investícia sa z časti spláca sama, vďaka úsporám cez garantovanú energetickú službu, a z časti v podobe poskytovanej servisnej služby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou garantovanej energetickej služby, v závislosti od rozsahu prác a výšky investície konkrétneho projektu.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ