Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Pre zvýšenie kvality verejného osvetlenia a pre pokles nákladov spojených s jeho prevádzkou ponúkame mestám a obciam modernizáciu osvetlenia na LED technológiu s riadením príkonu podľa stanovených podmienok. Nová osvetľovacia sústava verejných priestorov prináša úsporu nákladov v závislosti od parametrov existujúcej sústavy verejného osvetlenia vo výške 60 až 80 percent.

Nová osvetľovacia sústava verejných priestorov je riadená automaticky, podľa harmonogramu regulácie príkonu v časových intervaloch podľa intenzity dopravy a požiadaviek samosprávy.

V prípade ak sa obec alebo mesto, kde bola nami vymenená osvetľovacia sústava za novú LED technológiu, časom rozšíri o novú ulicu, oblasť individuálnej bytovej výstavby alebo o iný investičný projekt, nie je problém rozšíriť aj sieť verejného osvetlenia v rovnakom dizajne a s rovnakými parametrami tak, aby bola celá sústava v rámci obce jednotná, napojená na spoločný riadiaci a monitorovací systém.

Servis a údržba sústavy verejného osvetlenia je garantovaná počas celej doby kontraktu.

Financovanie osvetlenia je šité zákazníkovi na mieru. Najlepším riešením je využitie garantovanej energetickej služby, kedy ako poskytovateľ nesieme zodpovednosť za výšku dosahovaných úspor a investícia sa nezapočítava do dlhovej služby obce, avšak ponúkame aj možnosť priameho predaja alebo niektorú z foriem lízingu.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ