Kontakt

Kontakt

Dispečing

  servis@dispex.sk
+421 915 678 922

Kontakt pre obchodných partnerov

  koor@koor.sk
+421 908 880 005

Kontakt pre médiá

  media@koor.sk

Kontakt pre zasielanie faktúr

  faktury@koor.sk

Fakturačné údaje

KOOR, s.r.o
Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava

IČO: 45 628 246
IČ DPH: SK202 306 7200
DIČ: 202 306 7200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, Vložka číslo 66124/B

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK98 0900 0000 0052 0756 1967
SWIFT: GIBASKBX

KOOR, s.r.o
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
  +421 908 880 005
  koor@koor.sk

KOOR Facility, s.r.o
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
  +421 902 583 178
  koor.facility@koor.sk

DISPEX, s.r.o
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
  +421 908 880 005
  dispex@dispex.sk

KOOR Východ, s.r.o
Hroncova 5, 040 01 Košice – Sever
  koor.vychod@koor.sk

KOOR OZE, s.r.o
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
  +421 908 880 005
  koor@koor.sk

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk