Energetické služby a GES

Energetické služby a GES

Základným princípom GES je návrh riešenia, ktoré popisuje súčasný stav, navrhovaný stav a opatrenia na jeho dosiahnutie, cenu týchto opatrení, úsporu, ktoré prinesú a cenu za prevádzku. Poskytovateľ dielo zrealizuje, prevzatím diela Prijímateľom prechádza toto do jeho majetku a spláca ho voči financujúcej banke. Poskytovateľ garantuje, že úspora bude postačovať na splátky, pričom zmluvný vzťah trvá zvyčajne od 10 do 20 rokov.

Výhodou Garantovanej energetickej služby je rekonštrukcia viacerých celkov naraz, od jedného dodávateľa a riešenie „na kľúč“. Riešenie je pre prijímateľa CAPEXovo neutrálne a jeho súčasťou je záruka na dosahované úspory ale aj na funkčnosť diela počas celej doby trvania zmluvy. Poskytovateľ GES jej prijímateľovi dodáva tiež auditovateľné úspory CO2 a energií a výhodnejšie financovanie cez viacero nástrojov.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

  • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
  • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
  • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk