Nadácia KOOR

Nadácia KOOR

Skupina KOOR dlhodobo podporuje verejnoprospešné aktivity po celom Slovensku. S rastom spoločnosti sa rozrastajú aj záujmy v tejto oblasti. KOOR chce viac a systematicky pomáhať, preto vznikla Nadácia KOOR, ktorej ciele sú:

Podpora a rozvoj komunít a občianskych aktivít, a to predovšetkým formou podpory organizovania a realizovania kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských programov a podujatí,

Ochrana a tvorba životného prostredia a podpora projektov s enviromentálnym zámerom,

Podpora a rozvoj vedy a vzdelávania a inovácií,

Ochrana a rozvoj ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov, ochrana a podpora zdravia, predovšetkým formou podpory aktivít a projektov právnických a fyzických osôb, ktoré majú sociálny charakter.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk