Aktuality

Aktuality

SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove

Nový projekt

Dňa 31.8.2021 podpísala spoločnosť KOOR Východ s.r.o. ako víťaz verejnej súťaže zmluvu na poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu so Strednou odbornou školou služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove na obdobie 15 rokov. Ide už o druhý projekt s týmto partnerom. Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti areálu školy. Väčšinou sa ide o stavebné opatrenia (zateplenia fasád dvoch budov, rekonštrukcia strechy jednej budovy, rekonštrukcia opláštenia výrobnej haly, …), ktorých realizáciou budú dosiahnuté požadované úspory v spotrebe tepla.

Súčasťou projektu bude aj inštalácia fotovoltických panelov s výkonom 39,7kW a inštalácia zariadení IOT. Realizáciou všetkých plánovaných opatrení sa celý areál dostane do skupiny smart-objektov, v ktorých bude prebiehať on-line meranie spotrieb elektriny a tepla a vytvoria sa podmienky pre ich dlhodobé znižovanie. Ukončenie všetkých prác sa predpokladá v máji 2022.

Obec Hamuliakovo

Nový projekt

V auguste odovzdala spoločnosť KOOR projekt v obci Hamuliakovo. V rámci neho zrealizovala rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia. Celkovo bolo umiestnených 225 svetelných bodov a 4 nové stožiare. Súčasťou projektu je aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

Obec Šemša

Nový projekt

V obci Šemša pri Košiciach práve prebieha realizácia projektu rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia a osvetlenia multifunkčného športového ihriska. Spoločnosť KOOR umiestnila celkovo 156 svetelných bodov, 33 nových stožiarov a čiastočne bolo doplnené nové vzdušné a zemné vedenie. Súčasťou projektu je aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

TKB Poprad

Nový projekt

Od 1.mája tohto roka prevzala spoločnosť KOOR Východ do správy externé energetické zariadenia v areáli patriacom spoločnosti TKB Poprad. Kotolňu a trafostanicu bude KOOR Východ spravovať do konca augusta 2021. Paralelne s touto službou bude KOOR Východ pre klienta budovať novú kotolňu, ktorá bude spustená od septembra. Teplo a teplú vodu je KOOR Východ zazmluvnený dodávať nasledujúcich 20 rokov. Po výstavbe kotolne bude nasledovať rekonštrukcia trafostanice a inštalácia chladenia.

LB Slovakia Plastics

Nový projekt

Spoločnosť KOOR podpísala s LB Slovakia Plastics Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby energetického kontraktingu s garantovanou úsporou energie. Predmetom zmluvy je inštalácia Fotovoltaickej elektrárne s inštalovaným výkonom 500 kWp, batériové úložisko, smart metering a dispečing. Inštalácia novej technológie zabezpečí úsporu elektrickej energie vo výške cca 550 MWh ročne, čo spôsobí zníženie produkcie CO2 zhruba o 165 ton ročne. Projekt by sa mal realizovať v jeseni 2021.

Smart City

Konferencia

O tom, že energetické riešenia by mali byť súčasťou smart city riešení diskutoval Milan Orlovský, spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti KOOR na konferencii SME – Smart City Summit.
Záznam si môžete pozrieť tu, KOOR nájdete od 2:10 hod.

Nový Ružinov

Projekt

KOOR je investorom a hlavným prevádzkovateľom tepelnej siete projektu Nový Ružinov. Zabezpečujeme výstavbu a prevádzku zariadení tepelného hospodárstva. Tri odovzdávacie stanice tepla budú zabezpečovať vykurovanie a prípravu teplej vody pre 7 bytových domov. Pre projekt sme si ako partnera vybrali spoločnosť NRG flex s.r.o. , ktorá dodala prípojný horúcovod z oceľových predizolovaných potrubí nazývaný NRG RADPOL s difúznou bariérou. Ako to vyzerá? Pozrite si video.

-20 ton CO2

Blog

Obecná škola so zelenou strechou a fotovoltikou? Čoskoro to môže byť realita aj vďaka Plánu obnovy. Vo svojom novom blogu píše Milan Orlovský aj o tom, ako vidíme blízku budúcnosť energetického zefektívňovania budov my v spoločnosti KOOR.

VŠC Dukla Banská Bystrica

Projekt

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica bude mať na futbalovom štadióne nový vykurovaný trávnik. Ten je súčasťou atletického štadióna, kde od minulého roka prebieha rekonštrukcia. Spoločnosť KOOR navrhla a dodala technologickú časť – zdroj tepla pre samotné vykurovanie trávnika. Po vykonaní „vykurovacej“ skúšky bude projekt odovzdaný objednávateľovi, teda VŠC Dukla Banská Bystrica. Po ukončení rekonštrukcie na jeseň tohto roka sa tak vo vojenskom športovom centre bude hrať futbal aj v zime. O zdroj tepla sa počas platnosti zmluvy bude starať spoločnosť KOOR.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ