Aktuality

Aktuality

Nový tepelný zdroj pre Nováky

Nový projekt

V novembri sme začali funkčné skúšky kotlov, ktoré budú produkovať teplo pre mesto Nováky. Tento tepelný zdroj je súčasťou veľkej dekarbonizácie v regióne Horná Nitra. Zastavením ťažby uhlia a zmenou vykurovania na uhlie za obnoviteľné zdroje sa výrazne zlepší kvalita ovzdušia a uľaví sa životnému prostrediu.

Pre Prievidzské tepelné hospodárstvo KOOR navrhol riešenie a zabezpečil výstavbu. V projekte boli postavené dva kotly švajčiarskej značky Schmid, ktorá je známa efektívnosťou svojich zariadení. Ako sa palivo sa bude používať biomasa – štiepka.

Návšteva Nórska

Aktualita

Počas nášho druhého stretnutia s nórskymi partnermi projektu EEA grant sme sa ponorili do sveta elektrifikácie vykurovacieho sektora a jeho dopadov na elektrickú sieť. Návšteva laboratória ZEB v Trondheime bola obohacujúca a ukázala nám najnovšie výskumy týkajúce sa flexibilitného potenciálu rezidenčných budov a testovania flexibility v bilančných trhoch. Zaujali nás prezentácie o možnostiach spolupráce v budúcnosti, ktoré predstavil KOOR, a diskusie o pilotných projektoch a bezpečnosti dát. Tiež sme diskutovali o digitálnej platforme, ktorú vyvíja spoločnosť CHASTIA a o výzvach súvisiacich s elektromobilmi a ich nabíjaním v starších budovách. Táto návšteva nám poskytla nové perspektívy na energetickú efektívnosť a digitalizáciu v budovách a vyzdvihla dôležitosť spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom v tejto oblasti. Projekt Digital Energy Service platform je spolufinancovaný grantom z Nórska vo výške 735 tis EUR a príspevkom zo štátneho rozpočtu SR vo výške 129 tis EUR. Cieľom projektu je dosiahnuť lepší energetický manažment budov a prispieť k zelenšej budúcnosti.

Jabloň

Nový projekt

KOOR realizoval v kultúrnom a kreatívnom centre Jabloň v Prievidzi energeticky úsporné opatrenia, vďaka ktorým sa znížili náklady na energie a výrazne zlepšila kvalita vnútorného prostredia. Vybudovali sme novú kotolňu a komplet novú vykurovaciu sústavu. Strecha budovy bola kompletne zrekonštruovaná, vznikla na nej oddychová zóna a zelená časť, na ktorej boli vysadené rastliny. Na zelenej časti strechy je FVE, ktorá je výnimočná svojou nosnou konštrukciou.

Spolupráca v Nórsku

Aktualita

Na našej nedávnej návšteve v júni 2023 u nášho nórskeho partnera projektu Digital Energy Service Platform, ktorý bol podporený grantom z Nórska v sume 735 tis EUR a ktorý bol spolufinancovaný v sume 129 tis EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme zažili fascinujúci pohľad na svet energeticky flexibilných a zdravých budov. Výskumníci z SINTEF nás oboznámili s najnovšími projektmi v oblasti akvizície a bezpečnosti dát, ich analýzy a aplikácií. Bolo skutočne inšpiratívne vidieť, ako spoločnosť ClevAir, špecialista na softvér pre zníženie energetických nákladov a emisií CO2, zdieľala svoje cenné skúsenosti počas workshopu. Obzvlášť zaujímavé boli prezentácie o Smart Building Hub, inovatívnej platforme pre správu údajov z budov, a o ZEB laboratóriu, kde sa vyvíjajú, testujú a demonštrujú nové materiály a technológie. Diskutovali sme tiež o digitalizácii produktov, správe dát a optimalizácii HVAC systémov na zníženie spotreby energie a emisií CO2. Táto návšteva nám ukázala, aký dôležitý je spoj medzi akademickým a súkromným sektorom pre dosahovanie energeticky efektívnych a udržateľných riešení v oblasti budov. Cieľom Projektu Digital Energy Service Platform je dosiahnúť lepší energetický manažment budov a prispieť k zelenšej budúcnosti.

KOOR má dcéru v Českej Republike

Aktualita

KOOR rozširuje svoje pôsobenie a v marci otvoril pre český trh spoločnosť KOOR Energy CZ so sídlom v Prahe. Táto dcérska firma bude pôsobiť v rovnakom segmente ako jej slovenská matka KOOR, ale portfólio jej služieb je rozšírené o predaj komponentov: FVE panely, meniče a konštrukcie. Český KOOR sa bude prioritne zameriavať na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetického manažmentu, následne pribudnú projekty v segmente verejného osvetlenia a EPC projekty.

Zelená vízia pre Slovensko

Diskusia

Milan Orlovský sa ako zástupca KOORu zúčastnil odbornej diskusie Zelená vízia pre Slovensko – Nenaplnený potenciál obnovy verejných budov.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že:

– MERANIE – Musíme merať a zlepšiť zber relevantných dát

– PRIPRAVENOSŤ – Treba byť pripravený, merať a plánovať vopred

– GES treba brať ako relevantný komponent obstarávaní

– PREDIKOVATEĽNOSŤ – ak vieme, koľko budov a v akom čase sa bude rekonštruovať, vieme lepšie plánovať

S Forbes a PwC o ESG

Aktualita

Na Slovenskom CEO diskusnom fóre organizovanom Forbes Slovensko a PwC Slovakia diskutoval aj Michal Hesek. Podelil sa o skúsenosti so získavaním ESG ratingu a jeho dôležitosti pre podnikanie v energetickom sektore.

KOOR v Bruseli

Aktualita

Milan Orlovský a Michal Hesek boli pozvaní, aby na podujatí FI Campus 2023 v Bruseli odprezentovali projekty KOOR-u. V panelovej diskusii Financial instruments 2021-2027 – Financing the green transition diskutoval Michal Hesek o možnostiach využitia nových finančných nástrojov v kombinácií s grantovými schémami v rámci projektov obnovy budov a realizácie prechodu na zelenú energiu.

Invest Portal: Investovanie do ESG

Podcast

O fonde KOOR ESG SICAV ale aj o firme KOOR sa Milan Orlovský a Michal Hesek rozprávali v podcaste Invest Portalu.

KOOR získal striebornú medailu v ratingu ESG

Aktualita

V Bratislave 15.12.2022 spoločnosť KOOR získala striebornú medailu v ratingu ESG, ktorý uskutočnila spoločnosť EcoVadis. Zaradila sa tak medzi 25 percent najlepšie hodnotených spoločností na svete v danom sektore.

Michal Hesek pomohol zodpovedať otázky šetrenia na energiách v domácnostiach pre denník SME

Rozhovor

To, kedy a v akej forme sa nám oplatí investovať do efektívnejších kotlov, fotovoltických panelov či tepelného čerpadla a mnoho iného vysvetlil Michal v sérii otázok ohľadom úspory energií v domácnostiach.

ZŠ s MŠ Kozárovce

Nový projekt

V auguste 2022 KOOR uzatvoril zmluvu na realizáciu novej kotolne so Základnou a materskou školou v Kozárovciach. V rámci projektu bude vybudovaný nový zdroj vykurovania, ktorý nahradí pôvodnú, mimoriadne zastaralú kotolňu na tuhé palivo – koks za modernú a efektívnu plynovú kotolňu. Počas realizácie budú taktiež vymenené rozvody vykurovania a vykurovacích telies v celkovom počte 275 kusov. Projekt je realizovaný v rámci garantovanej energetickej úspory so zmluvnou dĺžkou trvania 15 rokov, obec časť nákladov na realizáciu projektu splatí z budúcich úspor.

Budova Slovenského rozhlasu, Bratislava

Nový projekt

Začiatkom augusta 2022 KOOR uzatvoril zmluvu s RTVS na rekonštrukciu osvetlenia budovy SRo na Mýtnej ulici v Bratislave. V rámci projektu bude realizovaná výmena viac ako 14 000 svietidiel vrátane rozvodov, bude inštalované nové chladenie, fotovoltika a inteligentný systém merania a regulácie. RTVS získa záruku na funkčnosť všetkých realizovaných častí na 15 rokov, pričom garantujeme, že dosahované úspory búdu vyššie ako cena za túto službu. Projekt je realizovaný formou garantovanej energetickej služby s dohodnutou dĺžkou trvania 15 rokov a pri investičných nákladoch vo výške 7 miliónov eur.

Sľúbili sme úsporu 24%, v realite šetríte vyše 60%

Aktualita

V rámci garantovanej energetickej služby pre projekt Nemocnica Svet Zdravia v Galante sme pre zákazníka zrealizovali komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva. Medzi najdôležitejšie rekonštruované celky patrili nové rozdeľovače a zberače vykurovacej vody, kompletne nový systém prípravy teplej vody, modernizácia výmenníkovej stanice a spolu osadených viac ako 243 regulačných ventilov s termostatickými hlavicami. Celý systém tepelného hospodárstva bol doplnený eIoT meračmi a meteostanicou. Výsledok?  V rámci GES sme garantovali úsporu vo výške 24%, nemocnica počas roku 2021 spotrebovala o 56% menej vody na kúrenie, o 27% menej tepla na vykurovanie, o 31% menej energie na prípravu teplej vody a o 43% menej plynu. Celkovo počas roka 2021 Nemocnica Svet Zdravia – Galanta ušetrila na energiách viac ako 95 tisíc eur, pričom sme garantovali úsporu 55 tisíc eur!

Pôvodný plán bol splatiť projekt z úspor zákazníka v období 5 rokov, no s aktuálnou úsporou je to pre zákazníka finančne návratné už po 2 rokoch.

Tatravagónka a.s., Poprad

Nový projekt

​​​​​​V marci 2022 sme začali pracovať na realizácii projektu decentralizácie výroby tepla v Popradskej prevádzke spoločnosti Tatravagónka a.s. . Projekt je rozdelený do viacerých menších realizačných projektov, a to na stavebnú časť, vykurovanie a rozvody vody, plynoinštaláciu, elektroinštaláciu a meranie-reguláciu. Celkovo dobudujeme 10 zdrojov tepla so strednotlakovými a nízkotlakovými rozvodmi plynu s celkovým výkonom 2800 kW. V rámci existujúcej infraštruktúry rozvodov plynu  budú dobudované strednotlakové vonkajšie rozvody a vnútorné rozvody plynu v 9 halách určené pre plynové infražiariče spolu s elektroinštaláciou. Tieto infražiariče v celkovom počte 215 kusov budú inštalované za nepretržitej prevádzky vo výške 5 až 12 metrov. V rámci realizácie budú osadená nová  rekuperačná jednotka, ktorá vďaka dvom kompresorom s kumulatívnym výkonom 1350 kW rekuperuje získané teplo a to sa ďalej využije na vykurovanie a ohrev teplej vody. Pre zabezpečenie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej prevádzky bude inštalovaná medzi jednotlivými zdrojmi tepla  optická sieť v celkovej dĺžke 7 km. Smart metering a spojenie všetkých zdrojov v rámci centrálneho dispečingu tak budú bezproblémové a spolu s diaľkovými odpočtami a sledovaním stavu bude možné všetky zdroje tepla riadiť a kontrolovať na diaľku.

Na realizované dielo budú objednávateľovi poskytnuté finančné prostriedky z Európskej únie, preto je realizácia diela časovo náročná na zmenové konania oproti projektu na stavebné povolenie. Ukončenie projektu je plánované na marec 2023.

ÚVTOS Sabinov – 1. Fáza projektu ukončená

Nový projekt

V prvej fáze projektu sme úspešne ukončili kompletnú rekonštrukciu, v rámci ktorej sme vymenili pôvodné zastaralé osvetlenie za nové s LED technológiou. V rámci realizácie tejto fázy bolo rekonštruované osvetlenie v 10 objektoch, kompletne rekonštruované areálové osvetlenie a osvetlenie ostrahového pásma. Celkovo sme nainštalovali 868 svetelných bodov a využitých bolo 11 typov svietidiel od piatich rôznych výrobcov. Úspora riešenia po prvej fáze projektu je oproti predošlému stavu vo výške 55%.​​​​​​​

ŽSR, oblasť Zvolen

Nový projekt

V polovici júna 2022 KOOR uzatvoril koncesnú zmluvu so ŽSR, ktorej predmetom je modernizácia 10 zdrojov tepla v lokalite Zvolen. Ide o modernizáciu kotolní v rozsahu podľa potrieb tej ktorej železničnej stanice: výmena kotlov, inštalácia fotovoltiky, tepelného čerpadla. KOOR preberá tieto zariadenia do správy. Zmluva je uzavretá na 15 rokov.

GALÉRIA Jabloň

Rozhovor

GALÉRIA JABLOŇ v Prievidzi vznikla v priestoroch bývalého baníckeho učilišťa hlavne vďaka Michalovi Dobiášovi. V rozhovore nižšie vysvetľuje, akú úlohu zohral v rekonštrukcii budovy KOOR.

Z rozhovoru vyberáme:
„Čo bolo najťažšie počas premeny od roku 2018 doteraz? Čo vám dalo najviac zabrať?
Myslím, že to bolo vybudovanie novej kotolne a nových rozvodov kúrenia. Znie to paradoxne, ale budova, ktorú sme prevzali, bola odstrihnutá od akýchkoľvek rozvodov. Museli sme ich teda budovať nanovo. To bola aj najväčšia investícia, ktorú sme zvládli iba vďaka spolupráci so spoločnosťou KOOR, ktorá vybudovanie novej kotolne, prípojky plynu aj rozvodov kúrenia zafinancovala. Splácame to postupne odoberaním tepla. Ľudia z KOOR sú v tomto smere trochu „psychopati“ (úsmev). Hovorím to s najlepším úmyslom a v dobrom význame slova. Vo svojom podnikaní myslia ekologicky a sociálne zároveň. Bez ich pomoci by možno Galéria Jabloň ani nebola.“

Projekt Nový Ružinov

Nový projekt

KOOR ako investor a realizátor projektu v časti tepelného hospodárstva začal vo februári tohto roku so stavebnými prácami na budovaní trojice odovzdávacích staníc tepla (OST) spolu s inštaláciou fotovoltických panelov ku každej stanici. Tepelné hospodárstvo vybudované spoločnosťou KOOR bude zabezpečovať plynulý prístup k teplu a teplej vode pre 7 bytových domov.

Zaujímavosťou projektu je aj použitie predizolovaných potrubí s difúznou bariérou od firmy NRG Flex v celkovej dĺžke 762 metrov. Prvé dve stanice OST sú k dnešnému dňu už vybudované, pričom OST 1 je už plne funkčná s nainštalovanou fotovoltikou. Druhá stanica bude vyhotovená a uvedená do prevádzky ku koncu roka 2021. Začiatok výstavby tretej stanice je naplánovaný na jún 2022.

V rámci projektu Nový Ružinov je dohodnutá dodávka tepla v trvaní 15 rokov a celková výška investície predstavuje viac ako 300 tisíc eur.

Bytové domy - Poprad, Veľká

Nový projekt

V novembri tohto roka začala spoločnosť KOOR s realizáciu kompletného systému vykurovania pre 3 bytové domy v Poprade, časť Veľká. V rámci realizácie bude počas decembra a januára vybudovaná centrálna kotolňa spolu s prepojovacím teplovodom a plynovou regulačnou stanicou. Koncom januára 2022 by už mal byť celý systém spustený a vykurovať tak všetky tri bytové domy. Projekt bol realizovaný formou garantovanej energetickej služby s dohodnutou dĺžkou trvania 15 rokov pri investičných nákladoch vo výške viac ako 100 tisíc eur.

Projekt Panorama Residence

Nový projekt

V rámci projektu bytového domu Panorama Residence v meste Poprad realizovala spoločnosť KOOR výstavbu modernej kotolne a plynovej regulačnej stanice. Výstavba bola dokončená vo februári tohto roku a následne sa pristúpilo k odpredaniu kotolne a podpísaniu zmluvy na správu tejto kotolne. Investičné náklady predstavovali viac ako 80 tisíc eur.

Bytové domy - Trnkov

Nový projekt

Počas jesene 2020 spoločnosť KOOR v rámci projektu výstavby súčastí tepelného hospodárstva pre 4 bytové domy v Trnkove uložila prepojovací teplovod. Následne, v priebehu mája až novembra tohto roku, vybudovalo centrálnu kotolňu, tri prislúchajúce strojovne a plynovú regulačnú stanicu. Projekt bol riešený formou garantovanej energetickej služby s podpísanou zmluvnou dĺžkou trvania v období 15 rokov, celková investícia predstavovala viac ako 150 tisíc eur.

Bytový dom - Košická 52

Nový projekt

Začiatkom novembra 2021 sa KOOR zapojil do modernizácie objektu na Košickej 52, ide o apartmánový dom, na ktorom prebieha úplná rekonštrukcia. Spoločnosť KOOR v tomto projekte demontuje pôvodnú zastaralú a neefektívnu kotolňu a na jej mieste vybuduje úplne novú modernú plynovú kotolňu o celkovom výkone 750 kW spolu s inštaláciou fotovoltických panelov s výkonom 6 kWp.

Celková investícia do renovácie energetického hospodárstva budovy je vo výške viac ako 200 tisíc eur a klient so spoločnosťou KOOR uzatvoril zmluvu na dodávku tepla v trvaní 15 rokov.

JL Aréna - Liptovský Mikuláš

Nový projekt

Začiatkom mája 2021 začala spolupráca spoločností KOOR a JL Aréna. Hlavným dôvodom bolo zefektívnenie energetického hospodárstva celého areálu JL Aréna, v ktorom sa nachádzajú budovy Mestského zimného štadióna, TIMEOUT City Hotel, tréningová hala a najmä strojovňa chladiaceho zariadenia a plynová kotolňa. Po detailnej obhliadke areálu a zhodnotení súčasného stavu navrhlo technické oddelenie spoločnosti KOOR technické riešenie, ktoré bude zrealizované v dvoch etapách.

Prvá etapa projektu pozostáva z návrhu a realizácie – inštalácie fotovoltaického zariadenia na streche tréningovej haly. Predpokladaný termín výstavby a spustenia je december 2021 až január 2022.

Druhá etapa pozostáva z modernizácie jestvujúcej plynovej kotolne. Keďže momentálne prebieha vykurovacia sezóna, tento zámer je možné zrealizovať až po jej ukončení. Zmluva je už podpísaná, inžiniering sa začne začiatkom roku 2022, nasledovať bude výstavba kotolne a jej odovzdanie do prevádzky začiatkom leta 2022.

 

Agrokarpaty Plavnica

Nový projekt

Začiatkom novembra 2021 KOOR uzatvoril zmluvu s najväčším pestovateľom liečivých rastlín a výrobcom bio čajov na Slovensku spoločnosťou AGROKARPATY Plavnica. V rámci spolupráce sme boli požiadaný posúdiť, vyriešiť a zefektívniť energeticky náročný proces sušenia bylín a ovocia. 

Po vzájomných konzultáciách sme pre klienta navrhli úplne iný moderný spôsob sušenia pomocou univerzálnych kontajnerových sušičiek s automatickým GSM riadením. Pri takomto riešení sme klientovi nielenže zvýšili komfort práce o 100% ( je plne automatický ), ale ušetrili sme mu aj minimálne 79% spotreby elektrickej energie, čo predstavuje minimálne 107,4 MWh /rok a aspoň dve pracovné sily. 

Celá investícia bude splácaná 8 rokov a iba z úspor. Prvýkrát sa budú rôzne suroviny sušiť súčasne v nových sušičkách už nasledujúcu sezónu, teda v máji 2022. 

 

Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Sabinove

Nový projekt

V októbri 2021 sme po úspešnej súťaži na obnovu infraštruktúry v objekte Ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody (ÚVV) v Sabinove uzavreli realizačnú zmluvu so Zborom väzenskej a justičnej stráže. Išlo o zaujímavý projekt tvorený kombináciou Garantovanej energetickej služby a investície zo strany prijímateľa služby, teda ÚVV. 

Predmetom súťaže bola rekonštrukcia kotolne, vnútro-areálových rozvodov tepla, prípravy teplej vody, vonkajšieho aj vnútorného osvetlenia, vybudovanie nového fotovoltického zdroja a využitie studničnej vody. Z hľadiska realizácie ide o náročný projekt, najmä s ohľadom na špecifický režim tohto ústavu. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je leto budúceho roka. 

Celková výška garantovaných úspor v nasledujúcich 15 rokoch je na úrovni 636 000 eur, pričom celková cena za rekonštrukciu, prevádzkovanie a 15 ročnú záruku na dosahovanie garantovaných úspor, ale aj funkčnosti celého riešenia je na úrovni 600 000 eur. Hodnota opatrení, ktoré budú financované z investičných zdrojov prijímateľa (zmluva o dielo) je v celkovej výške 316 000 Eur. 

Ide o jeden z mála projektov, pri ktorých si zadávateľ súťaže uvedomil a využil možnosť kombinácie vlastných investičných zdrojov a možnosti rekonštrukcie metódou GES. Tým získal rekonštrukciu v celkovej výške na úrovni 952 000 eur, pričom vlastné investičné zdroje tvoria len približne tretinu z celkovej hodnoty projektu, zvyšok sa zaplatí z úspor. 

Obec Ivanka pri Dunaji

Nový projekt

V rámci projektu rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia v obci Ivanka pri Dunaji bude osadených celkovo 1 140 svetelných bodov, 190 nových stožiarov, nové vzdušné a zemné vedenie vrátane optického vedenia, kamerový systém napojený na dátovú optickú sieť a elektro nabíjacie stanice pre elektro-bicykle. Súčasťou projektu bude aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

Plánované ukončenie projektu je v apríli 2023 a ďalších 6 rokov bude spoločnosť KOOR v zmysle podpísanej zmluvy o dielo rozširovať svetelnú sústavu verejného osvetlenia.

Vodný raj Vyhne

Nový projekt

Vodný raj vo Vyhniach je aquapark napojený na termálny prameň cez vrt H1. Spoločnosť KOOR si obec Vyhne, ktorá je prevádzkovateľom aquaparku, najala na posúdenie – zhodnotenie energeticko-technologickej efektívnosti zariadenia z hľadiska využitia prírodného zdroja teplej termálnej vody . KOOR zároveň prebral garanciu nad prebiehajúcim vodoprávnym konaním a pretavil tak požiadavky úradov do praktického návrhu opatrení. Podstatou vodoprávneho konania je navrhnúť, naprojektovať, zabezpečiť a zrealizovať na strane prevádzkovateľa vo Vodnom Raji Vyhne všetky požadované merania prietokov a teplôt termálnej vody na vstupe a aj na jej výstupoch. Cieľom je získať dáta pre nasledujúci návrh energetickej optimalizácie areálu ako  energetického celku. Zber, prenos a archivácia údajov z meradiel je zabezpečený prostredníctvom smart meteringu – eIoT.

Projekt by mal byť ukončený v decembri 2021. 

SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove

Nový projekt

Dňa 31.8.2021 podpísala spoločnosť KOOR Východ s.r.o. ako víťaz verejnej súťaže zmluvu na poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu so Strednou odbornou školou služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove na obdobie 15 rokov. Ide už o druhý projekt s týmto partnerom. Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti areálu školy. Väčšinou sa ide o stavebné opatrenia (zateplenia fasád dvoch budov, rekonštrukcia strechy jednej budovy, rekonštrukcia opláštenia výrobnej haly, …), ktorých realizáciou budú dosiahnuté požadované úspory v spotrebe tepla.

Súčasťou projektu bude aj inštalácia fotovoltických panelov s výkonom 39,7kW a inštalácia zariadení IOT. Realizáciou všetkých plánovaných opatrení sa celý areál dostane do skupiny smart-objektov, v ktorých bude prebiehať on-line meranie spotrieb elektriny a tepla a vytvoria sa podmienky pre ich dlhodobé znižovanie. Ukončenie všetkých prác sa predpokladá v máji 2022.

Obec Hamuliakovo

Nový projekt

V auguste odovzdala spoločnosť KOOR projekt v obci Hamuliakovo. V rámci neho zrealizovala rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia. Celkovo bolo umiestnených 225 svetelných bodov a 4 nové stožiare. Súčasťou projektu je aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

Obec Šemša

Nový projekt

V obci Šemša pri Košiciach práve prebieha realizácia projektu rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia a osvetlenia multifunkčného športového ihriska. Spoločnosť KOOR umiestnila celkovo 156 svetelných bodov, 33 nových stožiarov a čiastočne bolo doplnené nové vzdušné a zemné vedenie. Súčasťou projektu je aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

TKB Poprad

Nový projekt

Od 1.mája tohto roka prevzala spoločnosť KOOR Východ do správy externé energetické zariadenia v areáli patriacom spoločnosti TKB Poprad. Kotolňu a trafostanicu bude KOOR Východ spravovať do konca augusta 2021. Paralelne s touto službou bude KOOR Východ pre klienta budovať novú kotolňu, ktorá bude spustená od septembra. Teplo a teplú vodu je KOOR Východ zazmluvnený dodávať nasledujúcich 20 rokov. Po výstavbe kotolne bude nasledovať rekonštrukcia trafostanice a inštalácia chladenia.

LB Slovakia Plastics

Nový projekt

Spoločnosť KOOR podpísala s LB Slovakia Plastics Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby energetického kontraktingu s garantovanou úsporou energie. Predmetom zmluvy je inštalácia Fotovoltaickej elektrárne s inštalovaným výkonom 500 kWp, batériové úložisko, smart metering a dispečing. Inštalácia novej technológie zabezpečí úsporu elektrickej energie vo výške cca 550 MWh ročne, čo spôsobí zníženie produkcie CO2 zhruba o 165 ton ročne. Projekt by sa mal realizovaťna jeseň 2021.

Smart City

Konferencia

O tom, že energetické riešenia by mali byť súčasťou smart city riešení diskutoval Milan Orlovský, spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti KOOR na konferencii SME – Smart City Summit.
Záznam si môžete pozrieť tu, KOOR nájdete od 2:10 hod.

-20 ton CO2

Blog

Obecná škola so zelenou strechou a fotovoltikou? Čoskoro to môže byť realita aj vďaka Plánu obnovy. Vo svojom novom blogu píše Milan Orlovský aj o tom, ako vidíme blízku budúcnosť energetického zefektívňovania budov my v spoločnosti KOOR.

VŠC Dukla Banská Bystrica

Projekt

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica bude mať na futbalovom štadióne nový vykurovaný trávnik. Ten je súčasťou atletického štadióna, kde od minulého roka prebieha rekonštrukcia. Spoločnosť KOOR navrhla a dodala technologickú časť – zdroj tepla pre samotné vykurovanie trávnika. Po vykonaní „vykurovacej“ skúšky bude projekt odovzdaný objednávateľovi, teda VŠC Dukla Banská Bystrica. Po ukončení rekonštrukcie na jeseň tohto roka sa tak vo vojenskom športovom centre bude hrať futbal aj v zime. O zdroj tepla sa počas platnosti zmluvy bude starať spoločnosť KOOR.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk