Naše služby

Naše služby

Spoločnosť KOOR sa od svojho vzniku venuje poskytovaniu komplexných energetických služieb a pre svojich klientov zabezpečuje efektívne využívanie zdrojov a technologických zariadení.

Sme presvedčení, že bez hĺbkového preskúmania všetkých možných alternatív nie je možné pripraviť kvalitný a dlhodobo udržateľný návrh technického riešenia. Náš tím odborníkov sa skladá zo špecialistov na jednotlivé technologické alebo stavebné celky, preto sme pri návrhoch riešení schopní obsiahnuť a posúdiť všetky do úvahy pripadajúce kombinácie technológii, pripraviť z nich viacero alternatív a v spolupráci s klientom vybrať optimálne riešenie.

Po fáze návrhu a uzavretí dohody s klientom dozeráme na prípravu projektovej dokumentácie a aktívne do nej vstupujeme. V našich riešeniach používame len zariadenia od overených a renomovaných značiek, a s to vždy s ohľadom na čo najnižšie celoživotné náklady na prevádzkovanie diela v horizonte najmenej 15 rokov.

O zariadenia, ktoré prevádzkujeme, sa stará tím dispečerov s celoslovenskou pôsobnosťou a schopnosťou vykonávať všetky legislatívou predpísane úkony, akými sú revízie, servisné činnosti a opravy, profilaktika a predpísané skúšky. Klienti od nás dostávajú komplexnú starostlivosť o technologické zariadenia v našej správe, ktorých súčasťou je ich diaľkové riadenie a monitoring prevádzkových parametrov.

Spoločnosť KOOR zabezpečuje komplexné riešenia v oblastiach výroby a distribúcie tepla a chladu (zdroje tepla na zemný plyn, LPG, biomasu vrátane zatepľovania objektov), využitia odpadového tepla a rekuperácie (z technologických výrobných procesov, zo spalín a kompresorov), obnoviteľných zdrojov (fotovoltiky, batériové úložiská) a osvetlenia, či už verejného, priemyselného alebo interiérového. Nami poskytované služby takmer vždy zahŕňajú prevádzkovanie zrealizovaných riešení a aktívnu pomoc klientom pri dosahovaní ich cieľov v znižovaní uhlíkovej stopy a ESG.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk