O nás

O nás

Spoločnosť KOOR je najväčšou čisto slovenskou spoločnosťou poskytujúcou energetické služby. Vznikla v roku 2010 a odvtedy sa zaoberá realizáciou projektov, ktorými zvyšuje efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov.

História

Od vzniku sa KOOR zaoberá realizáciou projektov, ktorými zvyšujeme efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov. V roku 2012 vznikla dcérska spoločnosť KOOR Východ, s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá prevzala činnosť spoločnosti na východnom Slovensku. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a rozvod tepla a realizácia projektov EPC a EC najmä v energetike.

V rovnakom roku vznikla ďalšia dcérska spoločnosť – DISPEX, s.r.o., ktorá vytvára pre materskú spoločnosť odborné a technické zázemie. Zabezpečuje prevádzku technológií na výrobu a distribúciu tepla a elektriny. Riadi prevádzku informačných technológií, procesnej techniky a centrálneho dispečingu.

Tretia dcérska firma KOOR Facility, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2016, dopĺňa sortiment služieb pre klientov. Poskytuje služby facility manažmentu s dôrazom na znižovanie prevádzkových nákladov použitím moderných technológií.

V máji 2022 vznikla, v spolupráci so Slovenským Energetickým a Odpadovým Fondom, spoločnosť KOOR OZE.  Slúži na podporu obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu budeme môcť rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, on-grid a off-grid batériových systémov.

Ako fungujeme?

ZELENO - Šetríme energiu, robíme Slovensko zelenším

Našim klientom inštalujeme moderné zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, rekonštruujeme staré kotolne alebo budujeme nové zdroje tepla. Aby sa v čo najväčšej miere znížila energetická spotreba budovy, zabezpečujeme aj výmenu okien a jej zateplenie. Vďaka našim službám sa znižuje spotreba energií a zlepšuje prístup k životnému prostrediu.

SOCIÁLNE - Pomáhame znevýhodneným komunitám

Spoločenská zodpovednosť pre nás nie sú len slová. Aktívne spolupracujeme s niekoľkými organizáciami tretieho sektora. S občianskym združením Imobilio spolupracujeme na projekte Prvá kvapka. V rámci neho pre nás členovia Imobilia vyhodnocujú dáta z energetických zariadení, dodávajú KOORu odporúčania k prevádzke a riadeniu spotreby v budovách, na základe ktorých sa zefektívňuje riadenie projektov.

Podporujeme aj ďalšie organizácie tretieho sektora, ktoré sa venujú zdravotne postihnutým.

DIGITÁLNE - Prinášame moderné technológie a riešenia.

Sme inovátormi v oblasti riadenia projektov. V maximálnej možnej miere využívame najnovšie technológie monitoringu a riadenia s cieľom efektívne a na diaľku riadiť zdroje energií. Od návrhu cez realizáciu po prevádzku – celoživotný cyklus riadime na princípoch Industry 4.0.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk