Kariéra

Kariéra

Prečo pracovať v KOORe?

  • KOOR je čisto slovenská firma, ktorá sa dynamicky rozvíja. Zefektívňujeme energetické systémy, aby klient nie len šetril náklady na energie, ale sa aj správal ekologicky. Byť zelený pre nás nie je len slogan. Každý náš projekt totiž vyhodnocujeme aj z pohľadu „zelenosti“. Berieme to ako náš záväzok voči budúcim generáciám, planéte.
  • Nie sme nadnárodný koncern, preto vieme pružnejšie reagovať na potreby doby, implementovať vo firme moderné riešenia v informačných technológiách, vyvíjať a prinášať smart riešenia pre klientov.
  • Na trhu sme 11 rokov a máme za sebou vyše 200 projektov. Neustále rastieme aj personálne. Do vnútro firemného života sa snažíme vnášať okrem rôznych ekologických princípov aj sociálny rozmer. Úzko spolupracujeme s organizáciami tretieho sektora, pomáhame telesne hendikepovaným ľuďom plnohodnotne pracovať, a pri tom realizovať projekt, ktorý pomáha šetriť klímu.
  • Aj keď u nás dominuje neformálnosť, budujeme jasne stanovenú firemnú štruktúru, v ktorej má každý zamestnanec dostatočný priestor na rast a nami podporovaný rozvoj.

Obsadzované pracovné pozície

Momentálne neobsadzujeme žiadnu pracovnú pozíciu.

Manažér back office/projektový manažér

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sme stredne veľký tím (fungujúci primárne v Bratislave a v pobočkách v Košiciach a Poprade), záleží nám na kultúre spoločnosti, sme procesne orientovaní a chceme sa neustále zlepšovať. Veľkú rolu v tom zohráva aj pozícia, kt. obsadzujeme.
Čo to znamená?
– vedenie a motivácia svojho tímu (7 ľudí)
– projektový manažment a implementácií end to end biznis procesov spoločnosti
– procesná a systémová správa CRM
– zodpovednosť za optimalizáciu, automatizáciu a implementáciu interných procesov
– riadenie evidencie obchodných prípadov v informačných systémoch spoločnosti
– zodpovednosť za definíciu podmienok a kontrola kvality dokument manažmentu
– tvorba a implementácia stratégie vzdelávania v oblasti informačných systémov, ISO

Špecialista v elektroenergetike (Administratívny back office)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– komunikácia a rokovania s odberateľmi v miestnej distribučnej sústave ( MDS )
– vypracovávanie Zmlúv o distribúcii a dodávke pre odberateľov v miestnej distribučnej sústave ( MDS )
– reporting, analýza a vyhodnocovanie efektívnosti v miestnej distribučnej sústave ( MDS )
– komunikácia s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ( ÚRSO), organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE ), distribučnými sústavami ZSD, SSD, VSD, Slovenskou prenosovou sústavou ( SEPS ) Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( MH SR) a inými orgánmi a organizáciami
– príprava podkladov pre pravidelné a nepravidelné hlásenia a požiadavky a zasielanie pre ÚRSO , OKTE , ZSD, SSD, VSD, SEPS, MH SR a pre iné orgány a organizácie

Špecialista - elektroenergetik

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– vypracovávanie podkladov (výpočet návratnosti) pre nákup alebo nájom distribučných sústav – nutná znalosť hodnotenia faktúr (parametrov za distribúciu a dodávku elektrickej energie a cenových rozhodnutí ÚRSO
– analýza a optimalizácia strát v prevádzkovaných MDS
– analýza objemu spotreby a optimalizácia rezervovaných kapacít
– vykonávanie odpočtov meradiel, Spracovanie nameraných údajov, vyhodnocovanie spotrieb
– výkon činnosti dozorného technika – obhliadka energetických zariadení
– výkon činnosti údržby energetických zariadení podľa dohodnutého rozsahu
– koordinácia externých servisných firiem pri riešení problémov v prevádzkovaných
– zastrešenie projektov v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja

Dispečer, obsluha energetických zariadení

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– prevádzka dispečerského pracoviska a zodpovednosť za jeho funkčný stav
– starostlivosť o zverené plynové kotolne (tepelné zdroje)
– zodpovednosť za bezpečnú, spoľahlivú a úspornú prevádzku tepelných zdrojov
– diaľkový dohľad a riadenie tepelných zdrojov prostredníctvom dispečerského softvéru
– cestovanie, realizácia bežnej prevádzkovej údržby a bežných opráv elektrických, tlakových a plynových zariadení
– iniciatívne riešenie vzniknutých problémov
– spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti

Špecialista výstavby a projektového manažmentu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– návrh technického riešenia inštalácie fotovoltickej elektrárne
– obhliadky objektov
– koordinácia dodávateľských firiem pri výstavbe FV
– komunikácia s úradmi a distribúciou
– kontrola staveniska
– koordinácia dodávky komponentov na stavbu
– porovnávanie cien komponentov na trhu
– zastrešenie projektov v rámci východného a stredného Slovenska

Brigáda pre študenta technického zamerania (Fotovoltika)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– podpora seniorských kolegov pri administratívnej práci
– podpora pre návrh projektov (fotovoltické panely s využitím batériových systémov)
– príprava/spracovanie dokumentácie
– komunikácia s obchodným oddelením
– iné podľa zadania nadriadeného

„Keď sme zakladali KOOR, prišli sme s biznis modelom, aký tu ešte nebol. Našli sme medzeru na trhu a postupne, pomaly sme ju vypĺňali. Dnes, keď sme najväčším čisto slovenským poskytovateľom energetických služieb na Slovensku, by sme si mohli vydýchnuť. Ale keďže si chceme túto pozíciu udržať a aj ďalej rásť, hľadáme ľudí, ktorí chcú rásť spolu s nami. A to na princípoch: zeleno, sociálne a digitálne.“

Milan Orlovský
spoluzakladateľ a Obchodný riaditeľ

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ