Pre priemysel, obchod a poľnohospodárstvo

Pre priemysel, obchod a poľnohospodárstvo

Veľké priemyselné podniky čaká v blízkej budúcnosti príprava tzv. nefinančných reportov, ktoré budú následne podkladom pre banky, ktoré týmto podnikom poskytujú financovanie ich budúceho rastu. Preto je dôležité, aby priemyselné, obchodné alebo poľnohospodárske firmy boli pripravené na meranie a reportovanie spotrieb energií a uhlíkovej stopy a aby ich investičné zámery dokázali zabezpečiť plnenie environmentálnych cieľov. Dnes už je bežné, že odberatelia priemyselných podnikov vyžadujú vyhodnotenie dopadu výroby na uhlíkovú stopu. Naša rola je pomáhať navrhovať, realizovať a prevádzkovať také riešenia, ktoré sú kompatibilná s týmito požiadavkami a umožnia našim klientom dosiahnuť želaný ESG rating.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

  • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
  • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
  • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk