Pre školy, zariadenia sociálnych služieb a zdravotníctvo

Pre školy, zariadenia sociálnych služieb a zdravotníctvo

Typickým príkladom riešenia pre tento segment je komplexná rekonštrukcia alebo obnova budov, pri ktorých sa snažíme do rekonštrukcie zahrnúť čo najviac technologických celkov. To znamená, že sa zameriavanie nielen napr. na rekonštrukciu zdroja tepla, kde vychádza najkratšia návratnosť, ale analyzujeme a navrhujeme aj zateplenie, výmenu okien, výmenu osvetlenia, rekonštrukciu vzduchotechniky a chladenia alebo inštaláciu fotovoltiky s batériovým úložiskom.

Takýmto spôsobom je možné vyriešiť viacero problémov naraz a využiť skutočne celý potenciál úspor v maximálne možnej a zároveň ekonomicky udržateľnej miere.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

  • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
  • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
  • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk