KOOR získal striebornú medailu v ratingu ESG

Tlačové správy

KOOR získal striebornú medailu v ratingu ESG

V Bratislave 15.12.2022: Spoločnosť KOOR získala striebornú medailu v ratingu ESG, ktorý uskutočnila spoločnosť EcoVadis. Zaradila sa tak medzi 25 percent najlepšie hodnotených spoločností na svete v danom sektore.

„Naša spoločnosť stojí na troch pilieroch: zeleno, sociálne, digitálne. Preto bolo pre nás prirodzené absolvovať rating ESG, aj keď sme ho nemali povinnosť robiť. O to viac nás teší zisk striebornej medaily, čo nás radí medzi 25 percent najlepších firiem, ktoré EcoVadis vyhodnocoval v tomto roku v našom segmente po celom svete,“ povedal Michal Hesek, riaditeľ COO spoločnosti KOOR. Ako ďalej dodáva, EcoVadis hodnotí desiatky tisíc firiem ročne, KOOR je jednou z prvých zo Slovenska a úplne prvou s ukončeným ratingom zo segmentu energetika.

„KOOR poskytuje služby typu GES (garantovaná energetická služba) a EPC (Energy Perfomance Contracting), čiže pre nás je prirodzené hľadať čo najvyššie možné úspory vstupných energií a tým aj produkcie CO2. Preto je pre nás základný princíp ESG: environmentálne, sociálne a riadene – najviac uchopiteľný a odzrkadľuje princípy fungovania našej spoločnosti,“ vysvetlil Milan Orlovský, spoluzakladateľ a riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti KOOR.

Získaniu ratingu predchádzal dlhý proces, trval jeden rok. Hodnotené boli tri oblasti:

E – Environmental – Zelenosť – vyhodnocovali sa úspory energií a produkcia, resp. znižovanie produkcie CO2. KOOR v minulom roku znížil produkciu CO2 o 7592 ton
S – Social – Sociálnosť – vyhodnocovali sa sociálne dopady spoločnosti na zamestnancov, ako aj projekty sociálnej zodpovednosti, spolupráca s tretím sektorom či podpora komunít. Najvýraznejší je projekt Imobilio, ktorý KOOR podporuje už niekoľko rokov.
G – Governance – Riadenie – spoločnosť prešla celkovým auditom, posudzovali sa staré a vytvárali sa nové smernice v oblasti BOZP, IT, HR, finančné i obchodné, zároveň spoločnosť plnila podmienky na získanie certifikátov ISO (zabezpečila spoločnosť Bureau Veritas).

Spoločnosť KOOR je najväčšou čisto slovenskou spoločnosťou poskytujúcou energetické služby. Vznikla v roku 2010 a má za sebou vyše 320 projektov. Zaoberá sa realizáciou projektov, ktorými zvyšuje efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov. Vďaka službám KOORu sa znižuje spotreba energií a zlepšuje prístup k životnému prostrediu. V minulom roku vďaka zrealizovaným opatreniam znížila produkciu CO2 u svojich klientov o viac ako 7592 ton.

Klientom KOOR inštaluje moderné zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, rekonštruuje staré kotolne, alebo buduje nové zdroje tepla. Aby sa v čo najväčšej miere znížila energetická spotreba budovy, zabezpečuje aj výmenu okien a zateplenie, ako aj výmenu osvetlenia. Novinkou je služba Energetické hospodárstvo – kombinácia fotovoltických panelov, batérie a napojenia na sieť, do ktorej môžu klienti odovzdávať prebytočnú elektrickú energiu.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ