KOOR zriadil SICAV fond, dáva príležitosť investorom

Tlačové správy

KOOR zriadil SICAV fond, dáva príležitosť investorom

V Bratislave 12.10.2022: Spoločnosť KOOR vytvorila novú transparentnú platformu pre získavanie finančných zdrojov zo strany investorov. Zriadila SICAV fond* s názvom KOOR ESG SICAV a.s. a podfond KOOR ESG Podfond, ktorého prioritou je investovať do spoločnosti KOOR.

„Naša spoločnosť rastie rýchlym tempom, máme za sebou vyše 300 projektov a dopyt po našich službách stále rastie. Našim ďalším logickým krokom je preto táto forma získania investícií. Z fondu budú financované projekty našej spoločnosti, ktoré realizujeme na princípoch ESG**,“ povedal Milan Orlovský, spoluzakladateľ a riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti KOOR. Spoločnosť práve prechádza procesom certifikácie ESG, ktorý bude ukončený v nasledujúcich týždňoch.

„Majitelia spoločnosti KOOR prevádzajú do podfondu svoje obchodné podiely, čo dokazuje, že veria v úspech tohto projektu. Spustili sme jeho poslednú fázu, samotný fundraising od investorov,“ vysvetlil Michal Hesek, riaditeľ pre organizáciu a riadenie. Ako ďalej dodáva, všetky kroky sú realizované v spolupráci s renomovanými spoločnosťami z oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva – E&Y, Grant Thornton a v oblasti ESG ratingu so spoločnosťou Ecovadis.

KOOR realizuje projekty predovšetkým formou garantovanej energetickej služby (ďalej GES). „Výhodou GES je, že klient nepotrebuje na začiatku vlastný kapitál. My zrealizujeme opatrenia, vďaka ktorým sa znížia náklady klienta na energie a on nám vzniknutými úsporami v nasledujúcich rokoch spláca úvodnú investíciu. Počas doby kontraktu mu spravujeme energetické zariadenia, čiže šetrí aj na pracovnej sile,“ povedal Michal Hesek.

Formou GES služby KOOR realizuje aj projekty v oblasti výstavby a prevádzky fotovoltických elektrární vrátane inštalácie batériových systémov. „Našou kľúčovou službou v rámci obnoviteľných zdrojov je, že klientovi zabezpečujeme výkup takto vyrobenej zelenej energie a následne jej predaj na krátkodobom trhu,“ doplnil Michal Hesek. Klientovi teda KOOR postaví fotovoltickú elektráreň aj s batériovým systémom a zabezpečí, aby mohol prebytkovú energiu predávať.

Základné informácie o fonde:

  • Doba úpisu: 3 – 5 rokov
  • Plánovaný celkový objem zdrojov od investorov: cca 40 mil EUR
  • Cieľová hodnota fondu do 5 rokov: 120 mil EUR
  • Webstránka: www.kooresgsicav.com

*SICAV fond – fond kvalifikovaných investorov vo forme akciovej spoločnosti; investičný fond s premenlivým základným kapitálom. Môže vytvárať podfondy s rôznymi investičnými stratégiami. Podlieha dohľadu regulátora – v tomto prípade je to Česká národná banka.
**ESG – skratka pre Environmental, Social, Governance – tri kľúčové faktory pri meraní udržateľnosti a etického vplyvu investície do podnikania alebo spoločnosti – ochrana životného prostredia, spoločensky zodpovedné správanie, etické a transparentné riadenie firmy

Spoločnosť KOOR je najväčšou čisto slovenskou spoločnosťou poskytujúcou energetické služby. Vznikla v roku 2010 a má za sebou vyše 300 projektov. Zaoberá sa realizáciou projektov, ktorými zvyšuje efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov. Vďaka službám KOORu sa znižuje spotreba energií a zlepšuje prístup k životnému prostrediu. V minulom roku vďaka zrealizovaným opatreniam znížila produkciu CO2 u svojich klientov o viac ako 7300 ton.

Klientom KOOR inštaluje moderné zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, rekonštruuje staré kotolne, alebo buduje nové zdroje tepla. Aby sa v čo najväčšej miere znížila energetická spotreba budovy, zabezpečuje aj výmenu okien a zateplenie, ako aj výmenu osvetlenia. Novinkou je služba Energetické hospodárstvo – kombinácia fotovoltických panelov, batérie a napojenia na sieť, do ktorej môžu klienti odovzdávať prebytočnú elektrickú energiu.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ