Digital Energy Service Platform

Digital Energy Service Platform

Cieľom projektu je digitalizácia procesov vytvorením platformy digitálnych energetických služieb, ktorá umožní:

  • spravovať vlastné digitálne údaje,
  • zaviesť komplexný systém, získavanie a vyhodnocovanie údajov o zákazníkoch,
  • mať vlastné dáta, ale aj dáta zákazníkov na vlastných serveroch,
  • mať prehľad o tom, ktoré programy a akým spôsobom majú prístup k výrobným a osobným údajom klientov a k údajom spol. KOOR,
  • monitorovať fungovanie záložných a záložných bezpečnostných systémov.

Úlohou nórskeho partnera, spoločnosti Sintef, je výmena skúseností, prenos know-how z Nórska v oblasti digitálnych riešení v Smart City (najmä v segmente budov), podpora a spolupráca vo fáze tvorby architektúry integrovanej platformy digitálnych energetických služieb v segmente Building.

Týmto projektom dosiahneme lepší energetický manažment budov a prispejeme k zelenšej budúcnosti.

Prijímateľ: KOOR, s.r.o.
Výška grantu: 865 831,83 EUR
Termín realizácie projektu: 1. 2. 2022 – 31. 1. 2024
Nórsky partner v projekte: SINTEF AS

,,Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

www.norwaygrants.sk

Seminár 21.7.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ