Komplexné a efektívne riešenie vášho vykurovania

Spoločnosť KOOR s. r. o. pre vás zabezpečí komplexné a efektívne riešenie systému vášho vykurovania od spracovania projektu, technickej realizácie, inštalácie kvalitných technológií renomovaných svetových značiek, až po správu kotolne cez centrálny dispečing. Metódou EPC (Energy Performance Contracting), ktorá je rozšírená v krajinách Európskej únie, vykonáme profesionálnu analýzu stavu vášho vykurovania a následnou realizáciou účinných opatrení zvýšime efektívnosť teplárenských zariadení, čím znížime energetickú potrebu vašej stavby.

Pomôžeme vám tak ušetriť do 25 % ročných nákladov. Metóda a postup, ktoré používame, sú plne v súlade s európskou a slovenskou legislatívou. Zároveň ponúkame možnosť financovania celého projektu až do výšky 100 % v spolupráci s VÚB bankou.