Energetické služby

Energetické služby

Zefektívniť výrobu a distribúciu tepla a teplej vody je v súčasnej dobe pre mnohých majiteľov starších budov často iba snom, či už sa jedná o verejný, alebo súkromný sektor. Väčšinou nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje veľké finančné investície. Zároveň tlak na znižovanie emisií CO2 núti majiteľov budov hľadať riešenia tohto problému. V tomto prípade je možnosťou metóda EPC, ktorú pri svojich projektoch často využívame.

Metóda EPC (Energy Performance Contracting) je pre KOOR komplexnou zákazkou, od financovania projektu a jeho prípravy, cez realizáciu až po následné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov zrealizovaných energeticky úsporných opatrení.

Metóda EPC spočíva v tom, že investičným rozpočtom nemusí disponovať zákazník, ale financovanie mu zabezpečí naša spoločnosť až do výšky 100 percent a všetky náklady na energeticky úsporné opatrenia zákazník postupne spláca počas dohodnutej doby trvania EPC projektu z dosiahnutých úspor, ktorých výšku mu zmluvne garantujeme.

Projekt ostáva počas dohodnutej doby trvania EPC projektu vo vlastníctve našej spoločnosti, kde zabezpečujeme nepretržitú a bezporuchovú prevádzku pomocou diaľkového dispečingu.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ